Klimaatverandering effectief remmen

Steeds vaker worden er in Nederland tropische temperaturen gemeten in de zomermaanden. De extreme weersomstandigheden die alsmaar vaker terug te zien zijn, zijn het gevolg van de klimaatverandering. De aarde warmt op en de mens is hier debet aan. De opwarming van de aarde lijkt op het eerste gezicht voor veel mensen niet ernstig. Maar dat is het op den duur wel. Gelukkig zijn er diverse duurzame processen waarmee de klimaatverandering geremd kan worden. 

Gevolgen van de klimaatverandering

De opwarming van de aarde heeft een grote invloed op de volgende generaties. Maar ook nu zijn er al veranderingen merkbaar die het gevolg van klimaatverandering zijn. Neem bijvoorbeeld het weer in Nederland. In de zomermaanden is er tegenwoordig steeds vaker sprake van langdurige warme droge periodes. De droogte wordt vervolgens afgewisseld met piekregenval. De regen die dan valt lijkt wellicht de oplossing voor de voorafgaande droge periode. Maar dat is helaas niet het geval. Langdurige droge periodes zorgen voor serieuze droogteschade. Het grondwaterpeil zakt dusdanig dat bijvoorbeeld gewassen niet meer goed kunnen groeien. De voedselproductie heeft in Nederland dus serieus last van de droogte. En dit probleem zal ook bij de consument voelbaar worden als het tij niet wordt gekeerd. 

Overgang naar duurzame energiebronnen 

De gevolgen van de klimaatverandering zijn in Nederland nu al merkbaar. Het is dan ook van belang dat er iets gedaan wordt tegen deze ontwikkelingen. Maar wat? Er zijn diverse manieren om verschillende processen te verduurzamen. Hierbij staat het verminderen van de CO2 uitstoot centraal. Het is immers de grote hoeveelheid CO2 die door de mensheid wordt uitgestoten die de problemen veroorzaakt. Gelukkig kan er met energietransitie Nederland een belangrijk positief verschil gemaakt worden. De energietransitie houdt de overgang naar duurzame energiebronnen in. Je moet hierbij denken aan elektriciteit die uit zonne- en windenergie wordt gewonnen. Maar ook aan het vervangen van gas voor waterstof. Deze overgang naar duurzame energiebronnen kan een belangrijk verschil maken bij het afremmen van de klimaatverandering.

Klimaatakkoord van Parijs 

Het verduurzamen van de energiebronnen die worden gebruikt, klinkt heel mooi. Maar het verwezenlijken van deze overgang is een hele operatie voor een land. Daarom is er een klimaatakkoord gemaakt. Dit klimaatakkoord is er om te zorgen dat de Europese landen deze energietransitie snel en effectief verwezenlijken. Er zijn concrete afspraken gemaakt over het behalen van de duurzame energiedoelstellingen. De klimaatverandering zet zich namelijk gestaag voort en dat wordt zorgelijk bevonden. Gelukkig kan er met de diverse duurzame processen die er mogelijk zijn een echt verschil worden gemaakt. Hoe ga jij als consument je steentje bijdragen aan de energietransitie in Nederland? 

Gerelateerde berichten

Recente berichten